Thành quả Âm ngữ trị liệu Việt Nam

Tháng Tám 15, 2017 - admin

Không có bình luận

Tại các nước đã phát triển, các rối loạn về giao tiếp và nuốt xảy ra với tỉ lệ 1 trong số 7 người ở một thời điểm nào đó trong vòng đời. Với dân số trên 90 triệu người, và trong tình trạng tồn tại các di chứng chất độc màu da cam từ chiến tranh, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, ước tính có khoảng 13 triệu người tại Việt Nam mắc phải các rối loạn về giao tiếp và nuốt.

Trước năm 2010, Việt Nam không có chuyên viên Âm ngữ trị liệu hay các khoá đào tạo chính quy nào về Âm ngữ trị liệu, cho đến khi TFA hợp tác với đại học Phạm Ngọc Thạch ở TP.HCM.

Trinh Foundation Australia làm việc để hỗ trợ người Việt Nam thành lập ngành Âm ngữ trị liệu tại Việt Nam, thông qua việc hợp tác với các đối tác ở Việt Nam để hỗ trợ cho các chương trình đào tạo chính quy. Điều này sẽ giúp cho người Việt Nam trang bị các kỹ năng cần thiết để giúp đỡ cho các cá nhân bị rối loạn giao tiếp và nuốt.

Sau đây là những đường dẫn đến những nguồn tài liệu điều trị được tạo ra bởi các nhà Âm ngữ Trị Liệu Việt Nam.
Những tài liệu này đã được phát triển bởi các cựu học viên dành cho đọc giả Việt Nam.Những tài liệu này có thể được tải về tự do. Chúng được phát hành với một chứng nhận Creative Commons (CC-BY-NC) (https://creativecommons.org/licenses) – Thông tin có thể được tự do phân phát và bất kỳ việc sử dụng hay áp dụng nào đều phải công nhận Tổ chức Trinh Foundation Úc và không dùng cho mục đích thương mại.

admin

Để lại bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *