Phương pháp điều trị

Các tác nhân Vật Lý được sử dụng tại phòng khám Hữu Tâm có tác dụng điều trị: giảm đau, phục hồi hoạt động thể chất, tinh thần-tâm lý.

Ưu điểm của các phương pháp vật lý là :An toàn, tiện lợi. Chúng ta có thể đạt kết quả giảm đau mà không cần dùng thuốc hay bất cứ hóa chất nào khác để đưa vào cơ thể. Cơ chế mà các tác nhân Vật Lý đạt hiệu quả là tao thuận cho cơ thể tự hồi phục, cung cấp môi trường thích hợp cho các tế bào trong cơ thể tự chữa lành.

Cũng vì vậy, thời gian phát huy hiệu quả của các tác nhân vật lý không phải thấy được trong ngày một ngày hai. Các bác sĩ của chúng tôi sẽ cân nhắc việc sử dụng thêm các loại thuốc nếu cần thiết, kết hợp với các phương pháp vật lý này, mục đích là giảm đau nhanh và kéo dài, tạo thời gian cho sự tự sữa chữa của cơ thể.

Hãy tham khảo cách mà các tác nhân vật lý tác động vào chỗ đau của bạn nhé!