Bảng Giá Dịch Vụ

Tùy vào hiện trạng vấn đề của bạn, các bác sĩ của chúng tôi sẽ có những chỉ định khác nhau trên từng khách hàng. Do đó, chi phí cho từng đợt điều trị là khác nhau.

Các dịch vụ điều trị theo bảng giá như sau:

DỊCH VỤ THỜI GIAN

(phút)

GIÁ

(đồng)

Chườm nóng, lạnh 15 30.000
Hồng ngoại 15 30.000
Siêu âm 1 vùng 10 50.000
2 vùng 20 80.000
thuốc 1 vùng 10 60.000
thuốc 2 vùng 20 100.000
Điện xung Điện xung 15 50.000
Điện kích thích điểm 15 70.000
Chườm thuốc 20 50.000
Nén ép trị liệu 20 50.000
Sóng ngắn 15 70.000
Kéo cột sống bằng máy 20 70.000
Điều trị bằng tay 30 150.000
Tập bằng dụng cụ 20 10.000
Âm ngữ trị liệu 30 120.000