Bong gân cổ chân -P3: Phòng ngừa

I. Phòng ngừa: Tốt nhất là bạn nên chuẩn bị cho chân mình thật tốt trước khi vận động thể lực. Vận động ngay khi … Đọc tiếp Bong gân cổ chân -P3: Phòng ngừa