Bong gân cổ chân -P2: Các điều trị cụ thể

1. Điều trị RICE: Được sử dụng ngay từ lúc chấn thương, càng sớm càng tốt. Đó là chữ viết tắt của: Rest: nghỉ ngơi, … Đọc tiếp Bong gân cổ chân -P2: Các điều trị cụ thể